Přihlásit

Vítejte na TOC

V souvislosti s novelou autorského zákona, která od poloviny roku 2006 umožňuje obohatit bibliografické záznamy o obsahy popisovaných dokumentů, byl zahájen pilotní projekt připojování obsahů dokumentů do bibliografických záznamů. Cílem je poskytnout uživatelům rozšířenou nabídku vyhledávání detailních odborných informací, bibliografické záznamy obohacené o údaje obsahu slouží především studentům a odborným pracovníkům, kteří tento projekt velmi vítají.

Skenování obálek a obsahů

  • Instrukce ke spolupráci na skenování obsahů a obálek najdete zde.

OCR zpracování obsahů

  • Informace k OCR zpracování obsahů najdete zde.

Knihovny

Národní knihovna České Republiky
Klementinum 190, 110 01 Praha 1
http://www.nkp.cz
Vědecká knihovna v Olomouci
Bezručova 3, 779 11 Olomouc 9
http://www.vkol.cz
Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a, 601 87 Brno
http://www.mzk.cz
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
http://ciks.vse.cz

Aktualizace

Microsoft .NET Framework 4.02011-04-04 Aktualizace Microsoft .NET Framework 4.0