Přihlásit

Přihlášení do systému


Po prvním přihlášení na portál v položce Nastavení:

  • Můj profil - zkontrolujte a opravte si své osobní údaje (celé jméno, platný email),
  • Změnit heslo - změnte si heslo, které vám bylo přiděleno.